Z dumą prezentujemy nową nazwę i logotyp naszej organizacji.
Marka rdGIS zmieniła się w Avility.

Odwiedź naszą nową stronę

Top IMG

Rozwiązania GIS dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podstawowe funkcje oferowanego rozwiązania:

a) publikacja w sieci Internetowej interaktywnych map cyfrowych, zawierających dane odniesione przestrzennie, które pochodzą z:

b) publikacja internetowych usług danych przestrzennych WMS (usługa przeglądania danych) oraz WFS (usługa pobierania danych) wymaganych przez Ustawę o IIP.

Podstawowa funkcjonalność interaktywnego portalu mapowego obejmuje:
a) wyświetlanie danych przestrzennych na mapie,
b) poruszanie się po mapie – zmianę skali mapy (powiększanie i pomniejszanie mapy) oraz przesuwanie widoku mapy (nawigowanie),
c) wyszukiwanie danych (działek ewidencyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, punktów adresowych, itp.)
oraz dopasowywanie widoku mapy do wyszukanych obiektów,
d) komponowanie treści mapy poprzez zarządzanie widocznością danych na mapie (włączanie i wyłączanie warstw danych),
e) pomiary odległości na mapie,
f) drukowanie fragmentu mapy do pliku PDF,
g) możliwość zgłaszania z poziomu mapy, wniosków i zawiadomień przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (e-PUAP).

LIDS

Oprogramowanie LIDS jest rozwiązaniem należącym do klasy Systemów Informacji Przestrzennej. Oferuje bogatą funkcjonalność służącą dokumentowaniu, zarządzaniu, przetwarzaniu, analizie i ocenie danych przestrzennych i atrybutowych. Oprogramowanie jest przeznaczone do budowy systemów informatycznych klasy GIS dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej wszystkich szczebli.

Moduły LIDS oraz ich funkcjonalność

System LIDS7 został opracowany jako logiczny i zwięzły system w architekturze trójwarstwowej. Dane są przechowywane w bazie danych Oracle (warstwa danych), logika aplikacji wykorzystuje serwer aplikacyjny J2EE, a warstwę prezentacyjną opracowano w technologii .NET. Trójwarstwowa architektura SOA (Architektura zorientowana na usługi) gwarantuje optymalną dyslokację pomiędzy warstwą danych, aplikacyjną i prezentacji.

LIDS jest systemem wysoce skalowalnym i parametryzowalnym. To wygodne rozwiązanie dla małych, średnich jak i dużych firm – od rozwiązań dla małych grup roboczych po szerokie wdrożenia w dużych przedsiębiorstwach. Funkcjonalnie, nowa, siódma wersja Systemu LIDS 7, jest kontynuacją poprzedniej udanej rodziny produktów LIDS V6.

Application Server stanowi podstawę całego rozwiązania Systemu LIDS. Bazuje na środowisku serwera aplikacyjnego J2EE. Dzięki zgodności ze standardami Open Geospatial Consortium (OGC), spełnia również rolę integracyjną całego Systemu LIDS.

Metadane są kluczem do zaspokojenia zróżnicowanych wymagań użytkowników systemu LIDS. Dzięki metadanym przechowywanym w postaci dokumentu XML, możliwe jest określenie struktury danych, interfejsu użytkownika czy ustawień roboczych Systemu. Zastosowanie kompleksowych metadanych do parametryzacji Systemu stanowi jedną z głównych zalet LIDS.

LIDS Edit to komponent zaprojektowany do przechwytywania, aktualizowania i zarządzania danymi przestrzennymi z wykorzystaniem wygodnych funkcji CAD. Może być obsługiwany z w środowisku MicroStation V8i lub AutoCAD Map 3D 2009.

LIDS Explorer – komponent „gruby klient” rozwiązania LIDS. Aplikacja używana przez końcowych użytkowników GIS. Zapewnia przyjazną prezentację oraz edycję danych przestrzennych i atrybutowych Systemu GIS LIDS. Użycie LIDS Explorer nie wymaga dodatkowego oprogramowania klasy CAD.

LIDS Browser – komponent „cienki klient” rozwiązania LIDS służący przeglądaniu danych GIS. Zaprojektowany z wykorzystaniem prostego interfejsu przeglądarkowego, nie wymaga instalacji. Komponent wykorzystywany jest m.in. jako integralny element portali GIS.

Odbiorcy:

Moduł Zarządzania Brygadami

Moduł Zarządzania Brygadami wspiera procesy biznesowe w zakresie:

  1. Planowania pracy:
  1. Obsługi zgłoszeń i incydentów:
  1. Zarządzania zasobami:

Zakres funkcjonalny:

  1. Wizualizacja danych dot. incydentów i zdarzeń (awarii sieci i planowanych prac)
  2. Zarządzanie :
  1. Planowanie pracy zespołów terenowych – przygotowywanie harmonogramów długoterminowych i dziennych planów pracy zespołów terenowych
  2. Przygotowywanie raportów okresowych
  3. 5. Identyfikacji alertów dotyczących przekroczonych wskaźników czasu naprawy awarii
  4. Generowanie wykazu prac dla ekip terenowych w formie mapy

Zakres danych:

Dane biznesowe:

Dane infrastrukturalne np:

Rozwiązania GIS dla hurtowni danych i systemów Business Intelligence

BI-GIS – system informacji przestrzennej do wizualizacji danych zgromadzonych w hurtowniach danych i systemach BI.
Analiza danych liczbowych na mapach pozwala w nowy i unikalny sposób spojrzeć na dane gromadzone w organizacji i wykorzystać ukryty dotychczas potencjał danych w ujęciu przestrzennym.
Taki sposób analizy danych jest nowatorskim spojrzeniem pozwalającym organizacji zwiększyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Nasze rozwiązanie cechuje się:
a) niskim kosztem wdrożenia,
b) wysoką akceptacją wśród użytkowników – prezentacja i analiza danych w przeglądarce internetowej,
c) wartością dodaną dla organizacji w postaci danych statystycznych w ujęciu przestrzennym połączonych z danymi liczbowymi firmy.

Potencjalne obszary zastosowań:
a) GeoMarketing – planowanie miejsc działań promocyjnych i sprzedażowych na podstawie faktycznego potencjału danego obszaru,
b) analizy nasycenia poszczególnych obszarów usługami, produktami – faktyczna sprzedaż vs potencjał zakupowy,
c) planowanie optymalnego położenia punktów kontaktu z klientem – wyznaczanie optymalnych miejsc na podstawie danych przestrzennych i statystycznych.

Jesteś kreatywny?

Masz doświadczenie i chcesz z nami tworzyć przyszłość?

Aplikuj już teraz!
Recruitment IMG

Skontaktuj się z nami!